Knížku "ZPOVĚĎ ADVOKÁTKY… že všechno je správně ?" jsem napsala pod pseudonymem Marie Voříšek pro kolizi mého vlastního jména s pseudonymem již nežijící Marie Šindelářové, která pod svým rodným příjmením Voříšková psala pohádky např. Cikánské.

O mně, o člověku:

Vystudovala jsem právo na Karlově univerzitě v Praze. Zpočátku ještě při studiu jsem si užívala mateřskou "dovolenou" s dvěma syny celkem šest let a pak, po pár letech zaměstnanecké právnické praxe, jsem složila advokátní zkoušky, abych v roce 1991 zahájila privátní právní praxi.

Záhy jsem začala zjišťovat, že problémy mých advokátních klientů jsou neoddělitelně propojeny s jejich neuspokojenými citovými potřebami, dokonce jsem viděla, že citové a právní problémy lidí jsou v pevném vztahu příčiny a následku, potlačují až eliminují v jednání lidí především etiku, a před soudy se vyřešit nedají.

Praktické možnosti výkonu advokacie mě proto nenaplňovaly zcela, efektivní řešení lidských problémů výrazně přesahovalo možnosti střízlivého a věcného výkonu advokacie poplatného své době. Proto jsem se po spontánním uzdravení plicního nádoru a "bosém" přechodu ohně v roce 1993 začala vedle advokátní praxe věnovat také praktikování regresních (návratových) terapií, později také vedení systemických konstelací a dalších různých druhů ozdravných působení na tělo, mysl i prostor (Joga, Čchi-kung, Tai-chi, Feng-šuej). Při tom jsem zkušenostně poznávala monitoring, mentoring, koučing a různé jiné směry rozvoje osobnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Začínala jsem tušit, že mé soukromé klinické “advokátní i neadvokátní” bádání s mnoha klienty jen potvrzuje platnost přirozeného zákona udržitelnosti lidského žití, totiž, že dobře vládnout lidem nemohou ani autority (včetně rodičů) s požadavkem více “správných” vědomostí a rychlejších výkonů k nekonečnému ekonomickému růstu, ani nové technologie, ani doporučení většiny lékařů a psychologů - žít a jednat podle “odborného návodu” zdravě a bez emocí, takzvaně “normálně” a “adekvátně”.

Mnoho stovek mých klientů za téměř třicet let mé praxe mi opakovaně ukazovalo, že člověk je schopen se uzdravit a svůj život vnímat jako šťastný jedině tehdy, když svého “dobrého vládce” objeví s otevřeností a odevzdaností uvnitř sebe. Uprostřed!

Jako několik vysoce vyspělých civilizací před námi, nyní i my, současní “lidé moudří - sapiens”, ověřujeme v praxi hypotézy, co je jedinou možnou vládou k udržitelnému rozvoji lidstva a ke šťastnému životu každého člověka.

S přesvědčením, že ve společnosti lidí má dobrovolně dodržovat demokraticky přijaté zákony každý člověk bez rozdílu, nadále prosazuji výkon advokátní činnosti v souladu s původní přirozenou lidskou touhou po spravedlnosti.

Stručný přehled mého "osobnostního" vzdělávání:
1993 - Cesta sebepoznání "Zlatá mysl", E.Velechovská vz. Bodákových,Austrálie
1993 - Přechod ohně "Zlatá mysl", manželé Bodákovi, Austrálie
1993 - Sebepoznání pro děti s rodiči "Zlatá mysl", Bodákovi, Austrálie
1994 - Výuka Hlubinné regresní abreaktivní psychoterapie, A.Dragomirecký, ČVUT Praha
1995 - Holotropní dýchání, Mgr. Zlatka Hálová, Ph.D., žákyně prof. Stanislava Groffa, USA
1995-96 - Cvičení hathajoga, Ing. Stanislav Lebeda
1997-99 - Vzdělávací prožitkové semináře PSYPOS, Ing. Jozef Lengyel
1996-00 - Cvičení Tai tchi, Jan Pletánek
1999 a 2002 - Prožitkové poznávání arabské Afriky, odkazy starého Egypta
2000 - Prožitky a poznatky z Ruska - z Moskvy až ke Kazachstanu (inspirováno S.N.Lazarevem)
2001 - Výukový kurz Shiatsu, Jan Pletánek
2002-09 - Koučing cvičení Cchi-kung
2007 - Rodinné konstelace, Jan Bílý, žák mistra OSHO
2007 - Systemické konstelace pro pomáhací profese, Jan Bílý, žák mistra OSHO
2007 - Prožitkové poznávání Ameriky -Kanada, Ontário, po stopách Irokézů
2008 - Léčení světlem, Dar-Ja,žák Barbary Ann Brennan, autorky knihy Ruce světla
2009 - Prožívání Tantra, John Hawken, člen šamanské lóže Dreamweavers Morningstar
2009 - Prožitkové poznávání - Kanárské ostrovy
2009 - Výuka Lymfodrenážní masáže a cvičení TAO, Boris Tichanovský, Tibet
2010 - Prožitkové poznávání Peru a Bolívie, po stopách Inků a předinckých národů
2011 - Prožitkové poznávání ostrova Island, po stopách Vikingů
2011 - Prožitkové poznávání ostrova Kréta - ostrov Řeckých bohů
2011 - DAMU Praha, účast na výzk. projektu prof. Ivana Vyskočila, Dialogické jednání
2011-13 - Akademie múzických umění v Praze, studium kreativní pedagogiky a pedagogiké kondice na Katedře autorské tvorby a kreativní pedagogiky DAMU